We use cookies to enhance your website experience. By continuing to use our site you agree to the use of cookies in accordance with our policy. Click for more information to find out what cookies we use, what they do and how you can disable them.

Inergen Slokkeanlegg

default.png
Inergen

Introduction

Tyco Fire & Integrated Solutions tilbyr komplette løsninger med Inergen slokkegass for alle typer installasjoner og markeder. Vi har lang erfaring og alle nødvendige godkjenninger for prosjektering, installasjon og service.

INERGEN®  er en blandingsgass bestående av 52% nitrogen, 40% argon og 8% CO2. INERGEN® er et patentert produkt med unike egenskaper som tilfredsstiller alle krav. Vi skal ikke her gå i detaljer, men vil nevne følgende forhold:

INERGEN® slokker branner ved å redusere oksygenkonsentrasjonen i rommet fra 21% til under 15%. I korrekt prosjekterte anlegg vil oksygenkonsentrasjonen normalt ligge mellom

12-14%, avhengig av type applikasjon. I en slik atmosfære vil en brann ikke kunne opprettholdes. INERGEN® har omtrent lik vekt som luft og derfor vil gassens «holdetid» i rommet være meget god, og uten problemer tilfredsstille kravet til minimum 15 minutter med oksygenkonsentrasjon på det prosjekterte nivå.

Det er nedlagt mye arbeide og ressurser i å dokumentere de meget positive effekter INERGEN® har helsemessig. Utallige studier og tester er utført av anerkjente institusjoner for å fremheve den helsemessige sikkerhet en oppnår ved bruk av INERGEN®. Alle viser de at INERGEN® har en unik evne til å bevare liv i oksygenfattig atmosfære, og således gjør slokking sikker

MZXe

MZX-e+ 

Slokkesentral for automatisk aktivering av slokkeanlegg

  • Ferdig konfigurert og klar til bruk
  • EN54-2 og EN54-4 godkjenninger
  • Integrert manuell utløsning